Przetłumacz słówka:
wear lipstick
university course
theory of relativity
take the lift
successful
study for exams
study(a subject ) at university
statistically
sit cross-legged
sing songs
secondary school
schooldays
school bus
record player
phonograph
make friends
lunch break
learn by heart/memorise
laugh out loud
keep a diary
house -warming party
have (sthg) in common
have a routine
frightened
form tutor
embarrassed
drop out
check (your)email
cartoon
ballet lessons
arrive late
amazed

1

Odpowiedzi

2009-12-06T18:30:06+01:00
-noszą szminki
-uniwersytecki kurs
-teoria względności
-
-udany
-przygotowujcie się do egzaminów
-uczcie(temat ) się w uniwersytecie
-statystyczny
-
-śpiewajcie piosenki
-wtórna szkoła
-szkolne dni
-szkolny bus
-adapter gramofonowych blaszek
-fonograf
-robić przyjaciół
-przerwa na lunch
-wyuczcie na pamięć
-śmiejcie się głośno
-miejcie dzienniczek
-przyjęcie w domu
-miejcie całościowo
-miejcie szablon
-przestrasza
-sformujcie opiekuna
-onieśmielono
-opuszczać
-sprawdzić e-mail
-kreskówki
-lekcja baletu
-przybądźcie późno
-dogadano