1.
a) Jaki promień ma okrąg, w którym kąt środkowy o mierze 150° wyznacza łuk długości ½π?
b) Jaki promień ma koło, w którym wycinkowi o polu 1/9π (jedna dziewiąta pi) odpowiada kąt środkowy o mierze 135°?

Zależy mi na obliczeniach! Dla ułatwienia podaje wyniki: a) r=3/5 ; b) r=2√6(w liczniku) 9 (w mianowniku).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T22:42:52+01:00
A) długość okręgu obliczamy l=2πr
długość wycinka okręgu zależy od kąta środkowego i obliczamy
l₁=2πr•α/360 czyli ½•π=2πr•150/360
½=2r•5/12
r=3/5

b)pole wycinka koła P₁=πr²•α/360
więc 1/9•π=πr²•135/360
1/9=r²•9/24
r²=24/81
r=2√6/9