1. Zapisz warunek równoległosci dwóch prostych. Podaj równania czterech prostych równoległych do prostej k opisanej wzorem y=3x-5

2.ZApisz warunek prostopadłości dwóch prostych. Podajrównania trzech prostych prostopałych do prostej l opisanej wzorem y=-2x+7

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:29:11+01:00
Warunek równoległości współczynnik kierunkowy musi być taki sam
1- 3x-6
2- 3x+6
3- 3x-8
4- 3x+3

warunek prostopadłości iloczyn współczynników kierunkowych musi wynosić -1

y=0,5x+7
y=0,5+8
y=0,5-9