Odpowiedzi

2009-12-06T19:27:22+01:00
Abraham był tym z, którym Bóg zawarł przymierze(powołał go)-że będzie ojcem wielu narodów. Obiecał mu własne dziecko(syna) o imieniu Izaak. Abraham wierzył w Boga w nim pokładał nadzieje, miłował go i uwielbiał. Gdy Izaak skończył 3 lata Bóg doświadczył(sprawdził) Abrahama, żeby wziął swojego syna na ofiarę całopalenia.Na sodomę i Gomorę Bóg spuścił deszcz siarki i ognia, zniszczył bezbożne miasta. Żona zaś Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:26:37+01:00
Abraham - był wystawiany na próby przez Boga, np. Bóg kazał mu oddać w ofierze swojego syna.
Według Biblii Abraham po powrocie od króla Egiptu rozdzielił ziemię kananejską pomiędzy siebie i Lota, to właśnie jemu przypadła ziemia w pobliżu miasta Sodomitów. Niebawem Asyryjczycy napadli na Sodomę i wygrali bitwę nakładając na Sodomitów daninę. Po dwunastu latach Sodomici zbuntowali się i Asyryjczycy ponownie wyruszyli, by zdobyć Sodomę. Na pomoc Lotowi i Sodomie przyszedł Abraham i wyzwolił Sodomitów a wraz z nimi Lota, za co Bóg obiecał mu wielką nagrodę. Po pewnym czasie Sodomici urośli w siłę i nabrali wielkich bogactw, rozzuchwalili się, zaczęli się odnosić wrogo do wszelkich gości, ostatecznie Bóg zniszczył deszczem siarki i ognia z nieba (1851 p.n.e. wg tradycyjnej chronologii biblijnej) całą okolicę, wraz ze wszystkimi jej mieszkańcami, a także roślinnością. Z zagłady ocaleli jedynie, uprzedzeni w przeddzień hekatomby przez aniołów: Lot oraz jego żona i córki. Według Biblii żona Lota wprawdzie uszła z zagłady Sodomy, lecz niedługo cieszyła się ocalonym życiem, ponieważ złamała ścisły zakaz spoglądania za siebie podczas ucieczki – dlatego zamieniona została w "słup soli".

Jak utrzymuje Biblia – przyczyną zagłady Sodomy i Gomory były: niegodziwości i nieokiełznana rozpusta ich mieszkańców oraz przejawiany przez nich cyniczny brak szacunku i pogarda dla prawa i autorytetów, a w szczególności wobec Boga. Ultimatum, które Bóg postawił jako warunek ocalenia miasta było wytypowanie jego dziesięciu "sprawiedliwych" mieszkańców, co skończyło się niepowodzeniem (zabrakło sześciu osób).
5 3 5