1.Zmieszano dwa roztwory tej samej substancji 300 gram roztworu 20% i 120 gram roztworu 5%.Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
2.Oblicz stężenie procentowe roztworu po zmieszaniu 200 gram roztworu 10% i 50 gram roztworu 40% tej samej substancji.
3.Roztwur nasycony cukru w temperaturze 30stopniC ma stężnie 68,75%.Oblicz mase cukru rozpuszczanego w 200 gramach wody w tej temperaturze .
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T18:49:03+01:00
1.

Policzymy, ile substancji jest w tych roztworach;

na początek roztwór 20 %:

20 g substancji-------------------------------------100 g roztworu
x (g substancji)------------------------------------300 g roztworu

x = 60 g substancji

A teraz roztwór 5 %:

5 g substancji-------------------------------------100 g roztworu
x (g substancji)-----------------------------------120 g roztworu

x = 6 g

Teraz mieszamy ze sobą oba roztwory:

masa substancji = 60 g + 6 g = 66 g

masa roztworu = 300 g + 120 g = 420 g

Liczymy stężenie procentowe roztworu po zmieszaniu:

Cm = 66 g * 100 g / 420 g ≈ 15,8 %

2.

Policzymy, ile substancji jest w tych roztworach;

na początek roztwór 10 %:

10 g substancji-------------------------------------100 g roztworu
x (g substancji)------------------------------------200 g roztworu

x = 20 g substancji

A teraz roztwór 40 %:

40 g substancji-------------------------------------100 g roztworu
x (g substancji)------------------------------------50 g roztworu

x = 20 g

Teraz mieszamy ze sobą oba roztwory:

masa substancji = 20 g + 20 g = 40 g

masa roztworu = 200 g + 50 g = 250 g

Liczymy stężenie procentowe roztworu po zmieszaniu:

Cm = 40 g * 100 g / 250 g ≈ 16 %

3.

Stężenie 68,75 % znaczy, że w 100 g roztworu jest 68,75 g substancji i
100 g - 68,75 g = 31,25 g rozpuszczalnika

Policzymy, ile substancji rozpuszczonej (cukru) jest 200 g rozpuszczalnika (wody):

31,25 g wody----------------------------------68,75 g cukru
200 g wody-------------------------------------x (g cukru)

x = 440 g cukru

Pozdro))
1 5 1