Siemka :)

zad. 3

Na podstawie poniższych danych liczbowych oblicz procentowy udział ludności Ameryki w ogólnej liczbie ludności świata w 2005
roku.

LICZBA LUDNOŚCI ( w mln os. )

ŚWIAT : 6451
AMERYKA PŁN : 512
AMERYKA PŁD : 371

Obliczenia :
Odpowiedz :

2

Odpowiedzi

2009-12-06T18:48:35+01:00
6451 -> 100%
512+371 -> x%

6451x = 88300
x = 13,6878% ludności
2009-12-06T18:53:30+01:00
512/6451 * 100 % ≈ 8 %
8 % * 4° = 32°

371/6451 * 100 % ≈ 6 %
6 % * 4° = 24°

Ameryka Północna - 8 % ludności świata.
Ameryka Południowa - 6 % ludności świata.