Konicznie ;D czekam na odpowiedź do 20 najdłużej ;/

Napisz referat na temat " Zanieczyszczenia wód i gleb w związku z różnymi formami działalności człowieka "

Daje 333 pkt tylko tyle mam tak to dałambym więcej ;D
Jak opodiesz nie na temat daje -333 pkat ;D
Jak nie wierzysz jest do tego program ;D

Z góry dziękuję za odpowiedź bedzie najlepsza ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T18:55:44+01:00
Ludzie strasznie szkodzą glebie ponieważ wyworzą do lasów śmieci, plastiki, metale i śmieci ciężko się rozkładające. Takie szkody wywołują rolnicy. Moim zdaniem największe szkody wywołują fabryki, ponieważ przez dym który wydobywa się z ich kominów powoduje globalne ocieplenie przez co za kilkadziesiąt lat może nie być zimy. Niektórzy rolnicy wylewają do rzek gnojówkę i wtedy zanieczyszczają dużą powierzchnię wód.
· Sposób usuwania nadmiernego osadu czynnego z reaktora SBR
-Mycie samochodu w rzece
-Nie istnieje przepis, który wprost zabrania mycia samochodu w rzece, jeziorze, strumieniu, itp. Zakaz ten można jednak wyinterpretować z różnych przepisów prawa. Najistotniejsze znaczenie ma art. 109 k.w., Który stwierdza że kto zanieczyszcza wodę służącą do picia lub do pojenia zwierząt, znajdującą się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrzenia ludności w wodę lub umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, kąpielisku lub innym obiekcie o podobnym znaczeniu, podlega karze grzywny albo karze nagany. Wynikający z tego przepisu zakaz zanieczyszczania wody odnosi się do każdej wody, ponieważ w praktyce każdy rodzaj wody może służyć do picia lub pojenia zwierząt. Zanieczyszczenie wody w studni, wodociągach, itp. będzie natomiast przestępstwem zagrożonym jeszcze surowszą karą. Pojęcie zanieczyszczenia użyte w tym przepisie rozumiane jest bardzo szeroko. Nie musi być to zanieczyszczenie polegające na wywołaniu zmian fizycznych, chemicznych lub biologicznych wody, nie jest również konieczne ustalenie, że woda nie nadaje się do użytku ani że powstały jakieś trwałe zmiany. Wystarczy, jeżeli powstała jakakolwiek nawet krótkotrwała zmiana konsystencji wody oraz że dotyczy jej niewielkiej ilości. Mało tego, mycie samochodu nie musi odbywać się przy samej wodzie, niedozwolone jest również dokonywanie tej czynności gdy brudna woda ma szansę przedostać się z powrotem do rzeki.
3 5 3