STREŚCIĆ PO ANGIELSKU


WHAT DID THEY DO?
A boy was working on his parent's farm in America. He was fourteen. While he was working in a field, he had an idea for sending pictures through the air. He told his teacher about it and asked some businessmen for money. he took the money and opened a loboratory. In 1927 he showed the first working television system

The story begins in 1921. Philo Farnsworth, a poor 14 year old American boy, was helping his mother and father on the family farm in Idaho.

While he was working in one of the fields of potatoes, he suddenly had a fantastic idea. As he was looking at the lines of potatoes in the field, he realised that you could send pictures in simlar lines throught the air and then put them together again at the oher end.

Farnsworth was very excited and he ran to see his old high school Science teacher after work. He told his teacher about hid idea and after that started drawing pictures of his idea on the blackboard. His teacher was amazed!. Next he talked to some local businessmen and asked them to give him some money. Later he used the money to open a small laboratory in California

Finaly, in 1927, Farnsworth was the first person to show a working television system

dziękuje bardzo jeśli ktoś to zrobi.
proszę nie używać translatora

2

Odpowiedzi

2009-12-06T19:17:23+01:00
WHAT DID THEY DO?
A boy was working on his parent's farm in America.While he was working in a field, he had an idea for sending pictures through the air.He told his teacher about it and asked some businessmen for money. he took the money and opened a loboratory.
While he was working in one of the fields of potatoes, he suddenly had a fantastic idea. As he was looking at the lines of potatoes in the field, he realised that you could send pictures in simlar lines throught the air and then put them together again at the oher end.Farnsworth was very excited and he ran to see his old high school Science teacher after work.Later he used the money to open a small laboratory in California.
Finaly, in 1927, Farnsworth was the first person to show a working television system
2009-12-06T19:23:06+01:00
Co uczynili?
Chłopiec pracował w gospodarstwie rodziców w Ameryce. Miał czternaście lat. Podczas gdy pracował w polu, wpadł na pomysł wysyłania zdjęć za pośrednictwem powietrza. Pytał nauczycieli i niektórych biznesmenów do pieniędzy. Wziął pieniądze i otworzył laboratorium. W 1927 roku pokazał pierwszy działa system telewizji

Historia rozpoczyna się w 1921 roku. Philo Farnsworth, biedny czternastoletni chłopiec, pomagał swojej matce i ojcu w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Idaho.

Choć pracował w jednej z dziedzin ziemniaków, nagle miał fantastyczny pomysł. Jak patrzył na linii ziemniaków w tej dziedzinie, zrozumiał, że można wysyłać zdjęcia w simlar linii myśli powietrzu, a potem je połączyć, ponownie pod koniec oher.

Farnsworth byłem bardzo podekscytowany i pobiegł do swego starego nauczyciel Nauka szkoły po pracy. Powiedział swojemu nauczycielowi o ukrytym pomysle i po tym rozpoczął prace nad zdjęciami jego pomysł trafil na tablice. Jego nauczyciel był zachwycony!. Dalej mówił do kilku lokalnych biznesmenów i poprosił ic, aby dać mu trochę pieniędzy. Później postanawia otworzyć małe laboratorium w Kalifornii

Wreszcie, w 1927 roku, Farnsworth był pierwszą osobą, która pokazała działania systemu w telewizji