ROZWIAZYWANIE UKLADOW ROWNAN METODA PRZECIWNYCH WSPOLCZYNNIKOW

Zadanie 1

a).
3x+2y=13
2x+y=11
b).
5x+3y=0
-x-2y=7
c).
3u+2v=2
5u+4v=6

Zadanie 2

a).
2x-3y=7
3x-5y=11
b).
5p-2r=21
3p+5r=-6
c).
2x-3y=10
5x+5y=0
d).
4x+5y=12,3
3x-2y=-4
e).
3x-0,2y=35
2,5x-5y=5

3

Odpowiedzi

2009-12-06T18:54:52+01:00
A).
3x+2y=13
2x+y=11 /*(-2)

3x+2y=13
-4x-2y=-22

-x=-9
x=9
y=11-2x
y=11-18
y=-7


b
5x+3y=0
-x-2y=7 /*5


5x+3y=0
-5x-10y=35

-7y=35
y=-5

5x+3y=0
5x-15=0
5x=15
x=3


c
3u+2v=2 /*(-2)
5u+4v=6

-6u-4v=-4
5u+4v=6

-u=2
u=-2

3u+2v=2
-6+2v=2
2v=8
v=4
2009-12-06T19:07:49+01:00
Zadanie 1.
a).
3x+2y=13/*2
2x+y=11/*(-3)

6x+4y=26
-6x-3y=-33

y=-7
3x=13-2y
3x=13-14
x=-1

b)
5x+3y=0/*2
-x-2y=7/*3

10x+6y=0
-3x-6y=21

7x=21
x=3

3y=(-5x)
3y=(-15)
y= -5

x=3
y=(-5)

c)
3u+2v=2/*(-2)
5u+4v=6

-6u-4v=-4
5u+4v=6

-u=2
u=-2

2v=2-3u
2v=2+6

u=-2
v=4

Zadanie 2.
a)
2x-3y=7/*3
3x-5y=11/*(-2)

6x-9y=21
-6x+10y=-22

y=-1

2x=7+3y
2x=7-3

y=-2
x=2Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:20:39+01:00
Zadanie 1

a).
3x+2y=13
2x+y=11 /*(-2)

2y+3x=13
-2y-4x=-22
_____________
-x=-9 /:(-1)
x=9

3*9+2y=13
27+2y=13
2y=13-27
2y=-14 /:2
y=-7

x=9
y=-7


b).
5x+3y=0
-x-2y=7 /*5

5x+3y=0
-5x-10y=35
_____________
-7y=35 /:(-7)
y=-5

5x+3*(-5)=0
5x-15=0
5x=15 /:5
x=3

y=-5
x=3

c).
3u+2v=2 /*4
5u+4v=6 /*(-2)

12u+8v=8
-10u-8v=-12
_______________
-2u=-4 /:(-2)
u=2

3*2+2v=2
2v=2-6
2v=-4 /:2
v=-2

u=2
v=-2

Zadanie 2

a).
2x-3y=7 /*3
3x-5y=11 /*(-2)

6x-9y=21
-6x+10y=-22
__________
y=-1

2x-3*(-1)=7
2x+3=7
2x=7-3
2x=4 /:2
x=2

y=-1
x=2

b).
5p-2r=21 /*(-3)
3p+5r=-6 /*5

-15p+6r=-63
15p+25r=-30
_____________
31r=-93 /31
r=-3

5p-2*(-3)=21
5p+6=21
5p=15 /:5
p=3

r=-3
p=3


c).
2x-3y=10 /*5
5x+5y=0 /*(-2)

10x-15y=50
-10x-10y=0
___________
-25y=50 /:(-25)
y=-2

2x-3*(-2)=10
2x+6=10
2x=4 /:2
x=2

y=-2
x=2


d).
4x+5y=12,3 /*3
3x-2y=-4 /*(-4)

12x+15y=36,9
-12x+8y=16
________________
23y=52,9 /:23
y=2,3

4x+5*2,3=12,3
4x=12,3-9,2
4x=3,1 /:4
x=0,775

y=2,3
x=0,775

e).
3x-0,2y=35 /*2,5
2,5x-5y=5 /*(-3)

7,5x-0,5y=87,5
-7,5x+15y=-15
_______________
14,5y=72,5 /:14,5
y=5

3x-0,2*5=35
3x=35+1
3x=36 /:3
x=12

y=5
x=12