Odpowiedzi

2009-12-08T11:31:19+01:00
ELEKCJA-wybory na wysokie stanowisko lub urząd;praktykowana zorówno w cesarstwie rzymskim,jak i bizantyjskim;w państwie niemieckim pierwsza miała miejsce w 911r. [po wygaśnięciu dynastii karolińskiej];od XIII wieku dokonywana przez elektorów,których liczbę ustaliła ZŁOTA BULLA cesarza Karola IV;również we Francji po wygaśnięciu dynastii Karolingów w 987r.,wielcy wasale korony dokonali elekcji Hugona Kapeta;w Polsce obok zasady dziedziczności elekcji pojawiła się w połowie XI wieku,gdy brak potomka męskiego zmuszał do wuboru spośód przedstawicieli dynastii Piastów;zarówno elekcje solenne,czyli formalne,dokonywane na wiecu feudalnym,i elekcje faktyczne ,gdy o wyborze decydowało poparcie większości feudałów;1572-1573 podczas bezkrólewia wykształciła się zasada wolnej elekcji z udziałem całej szlachty;od tego też czasu miejscem elekcji była Warszawa;obradowano na polu elekcyjnym,szlachta ustawiała się kołem;obrady prowadził prymas ,który też na podstawie głosowania ustalał osobę elekta;wyniki wyborów ogłaszał marszałek Wielki Koronny;warunkiem objęcia władzy przez elekta było zaprzysiężenie przywilejów;w XVII i XVIII wieku wolna elekcja tronu stała się zasadą ustrojową w Polsce,w myśl poglądu,iż wolny szlachcic może słuchać tylko tego króla,którego sam wybrał.


Mam tylko tyle materiału,ale może ci się przyda.