Odpowiedzi

2009-12-06T19:01:01+01:00
F(x)= 3x²-2x=1/√x²+9

zalozenie że liczba podpierwiastkowa musi byc wieksza od zera
1. √x²+9 ≠0
2. x²+9≥0
ad1 . √x²+9 ≠0 |()²
x²+9 ≠0
x² ≠ - 9
sprzeczne bo zadna liczba podniesiona do kwadratu nie jest ujemna
wniosek x nalezy do R
ad2.
x²+9≥0
x²≥-9
sprzeczne bo zadna liczba podniesiona do kwadratu nie jest ujemna
wniosek x nalezy do R

odp. D : R caly zbior liczb rzeczywsitych
2009-12-07T00:47:53+01:00
F(x)= 3x² - 2x = 1 / √(x²+ 9)
D:
√(x²+ 9)>0
(x²+ 9)>0
x²=-9
brak rozw.
x należy do R czyli do wszystkich licb rzeczywistych