Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T12:15:07+01:00
Równie dawno jak zjawiska elektrostatyczne znane były również zjawiska magnetyczne-przyciąganie opiłków żelaza przez kawałki rudy.Zjawiska elektrostatyczne i magnetyczne są "rozłączne"bursztyn nie przyciągał żelaza a ruda skrawków materiiDo XIX wieku wydawało się,że elektrycznośc i magnetyzm to dwa nie związane ze sobą typy oddziaływań.Zmianę tego poglądu przyniosły doświadczenia duńskiego fizyka Hansa Christiana Oersteda i angielskiego fizyka Michała Faradaya.Oersted stwierdził w 1820 roku,że prąd płynący przez przewodnik wytwarza pole magnetyczne, Faraday 11 lat później wykazał,że zmiany tego pola powodują przepływ prądu elektrycznego.Oersted wykazał doświadczalnie,że przewodnik w którym płynie prąd,oddziałuje z igłą magnetyczną i zbadał pole magnetyczne wytwarzane przez przewodniki z prądem.Stwierdził,że linie pola wokół przewodnika prostoliniowego leżą w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika i mają kształt okręgów o środkach w przewodzie.Pole magnetyczne każdego przewodnika z prądem jest tym silniejsze,im większe jest natężenie prądu,który płynie przez przewodnik,a w zwojnicy dodatkowo,im większa liczba zwojów.Skoro przewodnik z prądem działa na magnes,jakim jest igła magnetyczna, to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki na przewodnik z prądem znajdujący się w polu magnetycznym także powinna działac siła, i rzeczywiście tak jest Siła ta nazywana jest siłą elektrodynamiczną.Kierunek tej siły jest prostopadły do linii pola magnetycznego i do przewodnika,a zwrot zależy od zwrotu linii pola i kierunku prądu w przewodniku.Im silniejsze pole i większe natężenie prądu,tym większa wartośc siły elektrodynamicznej.
2 2 2