Odpowiedzi

2009-12-06T19:02:47+01:00
Sejm Wielki rozpoczął swe obrady 6 października 1788 roku. Zakończył się on w 1792 roku. Był to okres ogólnego przepływu nastrojów rewolucyjnych w Europie. Podczas kiedy sejm podejmował kolejne decyzje, we Francji trwała Wielka Rewolucja, która przyczyniła się do wzrostu aktywności politycznej szerokich kół społeczności szlacheckiej i mieszczaństwa. Sejm zwany jest również Sejmem Czteroletnim, gdyż obradował przez 4 lata (dwie kadencje). Odbywał się on pod węzłem Korony i Litwy, pod laską Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy, w Warszawie. W obradach Sejmu Wielkiego brało udział wiele wybitnych osobistości: wspomniany wcześniej S. Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy (przywódcy stronnictwa patriotycznego), Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz oraz król Stanisław August Poniatowski (stał na czele stronnictwa dworskiego), a także Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski (przywódcy stronnictwa hetmańskiego).
Wszystkie działania podjęte podczas obrad sejmu miały na celu uniezależnienie Polski od państw rozbiorczych i odzyskanie pełnej suwerenności.