Odpowiedzi

2009-12-06T19:19:47+01:00
W=F*s
W=m*a*s
W=m*v*s/wszystko dzielimy przez t
W=2kg*5m/s*50m/5s
W=500/5=100J
P=W/t
P=100J/5s
P=20W
2009-12-06T19:26:18+01:00
Dane:
m = 2kg
v = 5m/s
s = 50m
t = 5s

Szukane:
W = ?
P = ?

Wzór:
s1 = vt
s2 = at²/2
s = s1 + s2
s = vt + at²/2
2s = 2vt + at²
a = (2s - 2vt)/t²
W = F×s
F = ma
W = sm(2s - 2vt)/t² [m×kg×m/s² = J]
P = W/t [J/s = W]

Rozwiązanie:
W = 50×2(100-50)/25
W = 100×50/25
W = 200J
P = 200/5
P = 40W

Odpowiedź:
Trzeba wykonać pracę 200J, moc będzie wynosić 40W.