Odpowiedzi

2009-06-21T13:34:10+02:00
x₂-x₁
(y-y1)=------- * (x-x₁)
y₂-y₁
po podstawieniu wychodzi prosta
y=-x+1
Prosta przecina oś ox w punkcie x=(1,0)
oy w punkcie x=(0,-1)
funkcja malejąca w całej dziedzinie

2)
4y=3x+6
y= ¾x+³/₂

prosta prostopadła ma współczynnik przy x = -⁴/₃

y=-⁴/₃x +b
2=-⁴/₃*-3+b
b=6
y=-⁴/₃+6