Odpowiedzi

2009-06-21T13:44:10+02:00
1)
x²=t
4t²+7t-2=0
Δ=49+32=81
√Δ=9
t₁= (-4-9)/8→<0
t₂=(-4+9)/8=⁵/₈
x²=⁵/₈
x₁=√⁵/₈
x₂=-√⁵/₈

2)
równanie jest sprzeczne

3)
po wymnożeniu i skróceniu wychodzi x²+19x-2=0

Δ=361+8=369
√Δ=3√41
x₁=(-19-3√41)/2
x₂=-19+3√41)/2

X∈(-∞,x₁) w sumie mnogościowo (x₂,∞)

w razie pytań pisać
2009-06-21T13:57:41+02:00
(2x+2)²>=(3x-2)(2x-3)
4x²+8x+4>=3x²-9x-2x+6
x²+19x-2>=0
Δ=369 √Δ=19,2
x1=(-19-19,2)/2=-19,1
x1=(-19+19,2)/2=0,1
x∈(-niesk;-19,1]∨[0,1 ; +niesk)
---------------------------------------
(2x+3)²+4=0
brak rozwiazania L>0
-------------------------------------
4x⁴+7x²-2=0
u=x²
4u²+7u-2=0
Δ=81 √Δ=9
u1=(-7-9)/8=-2
u2=(-7+9)/8=1/4
x²=1/4----->x1=1/2 x2=-1/2