Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli i napisz je słownie.
a)KCL ----> ........ + ........
zapis słowny- ......................................
b)......... ---->.........+.........
azotan(V) magnezu dysocjuje na kationy magnezu a iniony azotanowe(V)
c)..........---->2Fe 3+ + 3SO4 2-
zapis słowny-.....................
d)Al(NO3)3---->............+..............
zapis słowny-.........................
e)...............---->2Na+ + Co3 2-
zapis słowny-.............................
f)...............---->.............+..............
siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe
g)............---->3NH4+ + PO4 3-
zapis słowny-...................

1

Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) KCl ---> K(+) + Cl(-)

chlorek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony chlorkowe

 

b) Mg(NO3)2 ---> Mg(2+) + 2NO3(-)
azotan(V) magnezu dysocjuje na kationy magnezu i aniony azotanowe(V)


c) Fe2(SO4)3 ---> 2Fe(3+) + 3SO4(2-)
siarczan(VI) żelaza(III) dysocjuje na kationy żelaza(III) i aniony siarczanowe(VI)

 

d) Al(NO3)3 ---> Al(3+) + 3No3(-)

azotan(V) glinu dysocjuje na kationy glinu i aniony azotanowe(V)


e) Na2CO3 ---> 2Na(+) + CO3(2-)
węglan sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony węglanowe

 

f) K2S ---> 2K(+) + S(2-)

siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe


g) (NH4)3PO4 ---> 3NH4(+) + PO4(3-)
fosforan(V) amonu dysocjuje na kationy amonu i aniony fosforanowe(V)

168 4 168