ZSZ 5zadań :

1.Jak doszło do tego,że tron polski przejęła dynastia Andegawenów?

2.Dlaczego panowie polscy dążyli do sojuszu z Litwą?

3.Wymieńcie przywileje szlacheckie. Czego one dotyczyły?

4.Dlaczego panujący nadawali szlachcie przywileje?

5.Jakie znacie unie polsko-litewskie? Jakie były ich postanowienia?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:22:26+01:00
1.Kazimierz wielki umarł bezdzietnie więc jego kuzyn (?) objął władzę a po nim jego córka.
2.Żeby mieć lepsze warunki do wojny z krzyżakami
3.Z którego okresu?
np.
- szlachta mogła wykupić majątki "krnąbnych i nieużytecznych"
-szlachta wybierała króla
http://www.wsp.krakow.pl/kbin/bss/hpol/przywileje.html
Tu masz więcej,nie chcę spisywać
4.Ponieważ uważali ją za najlepszy stan,ponieważ wywodziła się od rycerzy,książat
5.
-unia w Krewie 1385
Chrzest Litwy
Jagiełło po chrzcie miał poślubić Jadwigę i zostać królem Polski
Jagiełło zobowiązał się odzyskać ziemie utracone przez Polskę
Suwerenność LItwy

-unia lubelska 1569 Litwa i Polska połączyły się w Rzeczpospolitą Obojga Narodów
1 5 1