Okresl częsci mowy do podanych wyrazów. (przykład jak to zrobic. Jaką- zaimek przymiotny. N, liczba pojedyncza .rodzaj żenski.)

lecz-
po-
pewnym-
czasie -
przemowił-
i -
zaczął -
rozpatrywac-
o-
pogode-
a-
nastepnie-
o-
kamienie-
szlachetne-
ktore-
jubiler-
obiecał-
mu-
przysłac -
w-
dniu-
dzisiejszym-

2

Odpowiedzi

2009-12-06T19:19:15+01:00
Lecz- spójnik
po- przyimek
pewnym- zaimek przymiotny
czasie - rzeczownik
przemowił- czasownik
i - spójnik
zaczął - czasownik
rozpatrywac- czasownik (bezokolicznik)
o- przyimek
pogode- rzeczownik
a- spójnik
nastepnie- przysłówek
o- przyimek
kamienie- rzeczownik
szlachetne- przymiotnik
ktore- zaimek liczebny
jubiler- rzeczownik
obiecał- czasownik
mu- zaimek osobowy
przysłac - czasownik (bezokolicznik)
w- przyimek
dniu- rzeczownik
dzisiejszym- przymiotnik
2009-12-06T19:20:46+01:00
Lecz-spójnik
po-przyimek prosty
pewnym-przymiotnik Msc.l.p.r.m.
czasie -
przemowił-czasownik
i -spójnik
zaczął -czasownik M.L.p.r.m.
rozpatrywac-czasownik
o-spójnik
pogode-przeczownik
a-spójnik
nastepnie-
o-spójnik
kamienie-przymiotnik
szlachetne-przymiotnik B.L.Mn.R.ż.
ktore-
jubiler-rzeczownik M.L.P.R.M.
obiecał- -..-
mu-przyimek
przysłac -czasownik L.p.M.
w-spójnik
dniu-rzeczownik C.L.P.r.M>
dzisiejszym-przysłowek N.L.p.r.m.