Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T21:20:20+01:00
Ile mamy możliwości wylosowania liczby, która jest :
a)podzielna przez 5

Aby wylosowana liczba była podzielna przez 5, potrzeba i wystarczy, aby ostatnia wylosowana liczba była podzielna przez 5.
W zbiorze, z którego losujemy są 2 liczby podzielne przez 5, zatem szukane prawdopodobieństwo to 2/6 = 1/3

b)parzysta

Podobnie jak powyżej, wystarczy aby ostatnia cyfra była podzielna przez 2 (czyli parzysta). W zbiorze są 3 liczby podzielne przez 2, więc prawdopodobieństwo to 3/6 czyli 1/2

c)nieparzysta

Jest to zdarzenie przeciwne do poprzedniego, zatem jego p-wo to 1 - 1/2 = 1/2