Odpowiedzi

2009-12-06T19:15:13+01:00
1. Pozytywna:

- powodują rozkład i gnicie materii organicznej martwej

- włączają w obieg materii niektóre pierwiastki, np. C, S, N, P

- mineralizują i spulchniają glebę, fermentują obornik

- oczyszczają wodę i ścieki (tzw. metoda biologiczna)

- są doskonałym obiektem badań, szczególnie w genetyce

- są wykorzystywane w przemyśle: mleczarskim – w produkcji kefirów i jogurtów, serowarskim – w produkcji serów, gorzelniczym – w produkcji alkoholu, włókienniczym – w przeróbce (roszeniu włókien) lnu i konopi

- są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym w produkcji:

• szczepionek (osłabione lub zabite bakterie wstrzykiwane zdrowym organizmom celem uodpornienia na choroby zakaźne przez wywołanie produkcji swoistych przeciwciał)

• surowic (gotowe przeciwciała wstrzykiwane choremu celem wywołania natychmiastowej reakcji odpornościowej)

• antybiotyków (wytwarzają substancje hamujące rozwój konkurencyjnych bakterii)

• witamin (C, B12)

- są wykorzystywane do otrzymywania kiszonek (kapusty, ogórków, paszy dla zwierząt)

- odgrywają istotną rolę w procesach glebotwórczych, wzbogacają glebę w azot, wiążą azot atmosferyczny

- dzięki ich obecności w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy, np. krowy, mogą zachodzić procesy trawienia celulozy; w innych organizmach, np. u człowieka są źródłem witamin B i K

- biorą udział w krążeniu dwutlenku węgla, azotu, siarki, fosforu ( cykle biochemiczne )

- bakterie chemosyntezujące usuwają ze środowiska trujące, szkodliwe związki chemiczne np. amoniak

- bakterie patogenne; chorobotwórcze biorą udział w utrzymaniu równowagi biologicznej, biocentrycznej

- są pokarmem dla wielu zwierząt

- dzięki nim z obornika można otrzymać metan wykorzystywany jako źródło energii

- wykorzystuje się je do produkcji węglowodanu dekstranu, który stanowi podstawę płynu krwiozastępczego

- niektóre bakterie w naturze powodujące choroby roślin wykorzystywane są przez inżynierów genetycznych do przenoszenia genów z jednych roślin na drugie w celu otrzymania nowych odmian o korzystnych z punktu widzenia człowieka właściwościach

- dzięki bakteriom istnieją bezpieczne metody walki ze szkodnikami owadami (przez tę naturalną metodę usuwania szkodników zaoszczędza się na środkach ochrony roślin, jak i ochrania się środowisko)

- żyją w symbiozie z wieloma organizmami

- mogą przyczynić się do walki z głodem; zawierają one w swoich komórkach znaczną część białka; mogą rozpuszczać (dzięki produkcji kwasów) niedostępne dla roślin fosforany mineralne, wiążą również azot atmosferyczny przyczyniając się do powstania upraw w niekorzystnych dla roślin warunkach (gdyby człowiek umiał to wykorzystać w sposób właściwy na świecie nie umierałoby tyle ludzi z głodu)


- obecnie naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem bakterii do produkcji szczepionki przeciwko wirusowi HIV

Ze sciąga.pl :D