Odpowiedzi

2009-12-06T19:19:29+01:00
w 1480 r. uniezależniło się ostatecznie od Tatarów i rozpoczęło ekspansję w kierunku zachodnim. Podstawowym celem polityki moskiewskiej stało się zbieranie ziem ruskich, co miało podkreślać przyjęcie przez władcę tytułu panacałej Rusi. Ziemie ruskie wchodziły wówczas wskład państwa moskiewskiego i litewskiego, a na ich pograniczu znajdowały się księstwa ruskie, które uznawały zwierzchnictwo bądź Moskwy, bądź Wilna.
1 1 1