Odpowiedzi

2009-12-08T19:38:14+01:00
SPIS TREŚCI
Rozdział I. Wiadomości i określenia podstawowe
1. Kuch roboczy l posuwowy
2. Wielkości charakterystyczne procesu toczenia
a. Przekrój warstwy skrawanej
b. Szybkość skrawania
c. Siła skrawania
d. Moc skrawania
3. Typowe roboty tokarskie
Rozdział II. Budowa tokarki
1. Zasadnicze zespoły tokarki i jej fundament
2. Układ kinematyczny tokarki
a. Napęd ruchu głównego
b. Napęd ruchu posuwowego
3. Budowa wrzeciennika
a. Wrzeciono
b. Łożyskowanie poprzeczne wrzeciona
c. Łożyskowanie wzdłużne wrzeciona .
d. Błędy pracy wrzeciona
e. Sterowanie wrzeciennika i. Suport narzędziowy
5. Układ napędowy ruchu posuwowego
6. Konik tokarski
7. Łoże tokarki
8. Unifikacja tokarek
Rozdział III. Noże tokarskie
1. Zasada pracy noża
a. Proces tworzenia się wióra
b. Rodzaje wiórów
c. Narost na ostrzu
2. Elementy geometryczne ostrza noża tokarskiego
a. Oznaczenia części noża
b. Kąty części roboczej noża
3. Ukształtowanie części roboczej noża tokarskiego
a. Kształt podstawowy części roboczej noża
b. Podstawowe typy ostrzy noży 1
c. Wytyczne doboru kątów ostrza
d. Łamacze 1 zwijacze wiórów
e. Przykłady specjalnego mocowania w uchwytach samocentrujących
f. Zamocowywanie uchwytów na końcówce wrzeciona
4. Tarcze tokarskie
5. Mocowanie przy użyciu ppdtrzymki
6. Uchwyty rozprężne ,
7. Trzpienie tokarskie
a. Trzpienie tokarskie stałe
b. Trzpienie tokarskie rozprężne
c. Trzpienie tokarskie z wysuwnymi szczękami ,
Rozdział VI. Toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych
1. Uwagi ogólne
2. Kolejność zabiegów przy toczeniu w kłach
a. Toczenie wałków o średniej długości
b. Toczenie wałków długich (wiotkich)
c. Przykłady obróbki wałków
3. Naddatki międzyoperacyjne
Rozdział VII. Obróbka otworów na tokarkach
1. Wiercenie otworów
a. Wiertła kręte
b. Warunki skrawania przy wierceniu wiertłami krętymi
c. Wiertła specjalne
d. Zasady wiercenia na tokarce
2. Roztaczanie otworów
3. Rozwiercanłe otworów
a. Rozwiertaki maszynowe
b. Zasady rozwiercanla
Rozdział VIII. Przecinanie na tokarce
1. Noże do przecinania
2. Zasady pracy przy przecinaniu
Rozdział IX. Toczenie stożków
1. Pojęcia podstawowe
2. Przykłady obliczania elementów stożków
3. Obróbka stożków krótkich
4. Obróbka stożków długich
a. Toczenie stożków przy przestawieniu osi konika
b. Toczenie stożków za pomocą kopiału
5. Pomiary stożków
4. Materiały na noże
a. Stale narzędziowe
b. Węgliki spiekane
c. Inne materiały na noże
5. Rodzaje noży tokarskich
a. Typowe noże ogólnego przeznaczenia
b. Noże specjalne
6. Sposoby wykonywania noży
a. Wykonywanie noży ze stali szybkotnącej
b. Wykonywanie noży z płytkami z węglików spiekanych lub stali szybkotnącej
7. Ostrzenie noży tokarskich
8. Pomiar kątów ostrza
9. Zamocowanie noży na tokarce
a. imaki nożowe
b. Oprawki nożowe
c. Ustawienie noża względem osi wrzeciona tokarki
Rozdział IV. Warunki skrawania przy toczeniu
1. Wytyczne doboru warunków skrawania
a. Wpływ rodzaju obróbki na dobór warunków skrawania
b. Trwałość ostrza
c. Dobór warunków skrawania dla noży ze stali szybkotnącej
d. Dobór warunków skrawania dla noży z płytkam z węglików spiekanych
2. Wykorzystanie mocy tokarki
a. Moc napędowa i użyteczna
b. Sztywność nietylkodlamoli tokarki
c. Toczenie wysokowydajne
Rozdział V. Mocowanie przedmiotów obrabianych na tokarc
1. Wiadomości ogólne
2. Zamocowanie w kłach
a. Nakiełki
b. Kły tokarskie
c. Tarcze zabierakowe i zabierakl
d. Specjalne przypadki mocowania przedmiotów W kłach
3. Mocowani* w uchwytach szczękowych
a. Uchwyty samocentrujące
b. Uchwyty z niezależnym ustawieniem szczęk
c. Uchwyty szczękowe kombinowanej
d. Uchwyty szczękowe zmechanizowa
Rozdział X. Obróbka gwintów
1. Wiadomości wstępne
2. Gwinty normalne
3. Wymiary i klasy dokładności gwintów
a. Gwinty metryczne .
b. Gwinty Whitwortha
c. Gwinty okrągłe
d. Gwinty rurowe
e. Gwinty trapezowe
4. Gwintowanie narzędziami samoprowadzącymi
a. Gwintowanie narzynką
b. Gwintowanie gwintownikiem
5. Nacinanie gwintów nożem
a. Noże do gwintowania
b. Ustawienie noży do gwintowania
c. Nacinanie gwintów normalnych
d. Włączanie nakrętki mechanizmu posuwu przy gwintowaniu
e. Nacinanie gwintów stromych
f. Przekładnie gitarowe i dobór kół zmianowych
g. Nacinanie gwintów wielokrotnych
h. Nacinanie gwintów nożem przy zastosowaniu kopiału hydralicznego
6. Skrzynki posuwowe tokarek uniwersalnych
a. Skrzynka Nortona
b. Skrzynka posuwów z przesuwnymi kołami
c. Skrzynka posuwów z przesuwnym klinem .
7. Mierzenie gwintów
a. Pomiar średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i rdzenia gwintu
b. Pomiar średnicy podziałowej gwintu
c. Pomiar skoku gwintu
d. Sprawdziany do gwintu
Rozdział XI. Toczenie wałków mimośrodowych
1. Przygotowanie i obróbka wałków mimośrodowych
2. Sprawdzanie wałków mimośrodowych
Rozdział XII. Toczenie kształtowe
1. Obróbka kształtowa przy posuwach ręcznych
2. Obróbka nożami kształtowymi
S. Obróbka kul przy użyciu przyrządu
4. Kopiały mechaniczne
5. Kopiały hydrauliczne
6. Toczenie nieokrągłe
7, Błędy przy toczeniu kopiowym
Rozdział XIII. Zataczanie
1. Cel i rodzaje zataczania
2. Noże do zataczania
3. Budowa zataczarki
4. Przykład obliczania przełożeń gitarowych zataczarki
Rozdział XIV. Szlifowanie, dogładzanie i docieranie na tokarkach
1. Szlifowanie na tokarce
2. Dogładzanie na tokarce
3. Docieranie na tokarce
Rozdział XV. Radełkowanie
1. Rodzaje nietylkodlamoli radełek
2. Przebieg radełkowania
Rozdział XVI. Zwijanie sprężyn
1. Przygotowanie tokarki do zwijania sprężyn
2. Wykonywanie sprężyn
Rozdział XVII. Przegląd typów tokarek
1, Tokarki kłowe uniwersalne
a. Tokarki kłowe uniwersalne małe
b. Tokarki kłowe uniwersalne średnie
c. Tokarki uniwersalne kłowe wielkie (ciężkie)
2, Tokarki kłowe produkcyjne
3 Tokarki wielonożowe
4. Tokarki kopiowe
5. Tokarki rewolwerowe
6. Automaty tokarskie
7. Tokarki czołowe
8. Tokarki karuzelowe
9. Tokarki produkcji krajowej
Rozdział XVIII. Automatyzacja tokarek
1. Zasada działania układu sterowania programowego (sekwencyjnego)
2. Tokarka o sterowaniu programowym
a. Napęd wrzeciona
b. Układ hydrauliczny .
c. Urządzenie do kopiowania kształtu wg wzorników
d. Mechanizm przekręcenia imaka nożowego
e. Zderzaki do ograniczenia drogi sań suportu
1. Układ sterowniczy
Rozdział XIX. Rysunek techniczny maszynowy
1. Układ rysunku technicznego
2. Wymiarowanie
3. Oznaczenia chropowatości powierzchni
4. Oznaczenia dokładności kształtu i położenia
5. Symbole używane na schematach obrabiarek
Rozdział XX. Narzędzia pomiarowe przy toczeniu
1. Uwagi ogólne
2. Narzędzia do pomiarów zgrubnych
3. Suwmiarki 1 głębokośeiomierze suwmiarkowe
a. Zasada noniusza
b. Suwmiarki
c. Głębokośeiomierze suwmlarkowe
4. Narzędzia pomiarowe ze śrubą mikrometryczną
a. Mikrometry
b. Srednicówki mikrometryczne
c. Głębokośeiomierze mikrometryczne
5. Kątomierze
e. czujniki zegarowe
7. Sprawdziany
8. Płytki wzorcowe
9. Ogólne zasady posługiwania się narzędziami pomiarowymi
Rozdział XXI. Wiadomości z kalkulacji
1. Składniki czasu kalkulowanego
2. Obliczanie czasu maszynowego
Rozdział XXII. Stanowisko robocze i organizacja pracy
1. Stanowisko tokarskie'
2. Organizacja pracy
a. Zasady pracy przy produkcji jednostkowej
b. Zasady pracy przy produkcji seryjnej
3. Konserwacja tokarki
Rozdział XXIII. Bezpieczeństwo pracy przy toczeniu
1. Stan zdrowia tokarza i jego ubiór
2. Niebezpieczeństwo zagrażające od wirujących części tokarki