Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:19:24+01:00
Bolesław Chrobry:
* był pierwszym królem Polski.
*Urodził się w 967r., a koronowany został w 1025r.
* Od tego czasu mądrze rządził swoim krajem, wzbudzając podziw i uwielbienie poddanych. Znany jest przede wszystkim z dobrego serca, odwagi i sprawiedliwości.
*Na podstawie kroniki Galla Anonima dowiadujemy się jakim był królem.
* Był człowiekiem szlachetnym, odważnym i sprawiedliwym niezależnie od tego z jakiej warstwy społecznej ktoś pochodził, dla każdego miał czas. Był wierzący, pobożny i z dużym szacunkiem odnosił się do duchowieństwa.
*Kościół obdarowywał darami.
* Miał potężne wojska i Polska odnosiła wiele zwycięstw.
* zawsze chodził w długim płaszczu. Nosił piękną koronę. Miał brodę i wąsy, które przykrywały mu usta.
*Uważam, że Bolesław Chrobry był mądrym i rozsądnym królem.
*Bolesław Chrobry był osobą bardzo religijną i pobożną. Z wielkim szacunkiem odnosił się do kapłanów, nie pozwalając sobie usiąść, gdy oni stali, czy też nie nazywając ich inaczej niż „panami”.
*Nie żałował pieniędzy na cele charytatywne, chętnie datkami wspomagał Kościół i ubogich. Sprawiedliwość jego była tak wielka, że nawet kiedy starsza kobieta użalała się nad krzywdą wyrządzoną jej przez kogoś wyższego rangą, król szybko załatwiał sprawę na korzyść ofiary.

Karol Wielki:
* był największym władcą średniowiecznej Europy z dynastii Karolingów.
*Okazał się najwybitniejszym władcą w dziejach Franków (panował w latach 768 – 814).
*Sukcesy militarne uczyniły z Karola najpotężniejszego władcę Europy Zachodniej.
*Jego ojcem był Pepin.
*W roku 800 został cesarzem.
*Karol Wielki był potężnie zbudowany, wysoki na siedem długości stopy. Głowę miał okrągłą, oczy bystre, nos nieco za długi, włosy piękne, a twarz przyjemną i wesołą.
*Biła od niego powaga i godność. Chód miał zdecydowany, a całą postawę męską.
*Głos miał wyraźny.
*W jedzeniu i piciu był umiarkowany, zwłaszcza w piciu, bo nie znosił pijaństwa.
*Karol był zdolnym mówcą, gdyż zawsze wiedział, co powiedzieć.
*Opanował nie tylko mowę ojczystą, lecz uczył się też języków obcych, np. łaciny i greki.
* Uczył się też rachunków i z wielką ciekawością śledził ruchy ciał niebieskich.
*Próbował uczyć się pisania, trzymał nawet w łóżku pod poduszką tabliczki i kartki alby przyzwyczaić rękę do pisania, lecz nie opanował tej sztuki.
*Karol Wielki był uważany za idealnego władcę, rycerza i gospodarza.
*Był również świetnym politykiem i wodzem. W uznaniu za jego zasługi otrzymał przydomek „Wielki”.
*Udało mu się zjednoczyć cały chrześcijański Zachód.
* Rządził 46 lat, głównie przeprowadzając brutalne wojny, chcąc powiększyć swoje terytorium.
*Karol Wielki przeprowadził oprócz reformy administracyjnej, także reformę pieniężną.
*Wprowadził w obieg denary, które zresztą przyjęto też w Polsce.
*Był światowym i znanym władcą. Zmarł 28 stycznia 814 roku w Akwizgranie (obecnie Aachen w Niemczech).
6 2 6