W podanych niżej zdaniach podkreśl nieprawdziwe informacje. Następnie zapisz zdania poprawnie.
-Większość mieszkańców Meksyku stanowią Metysi,czyli potomkowie przedstawicieli rasy białej oraz Murzynów
...................................................................
-W miastach mieszka około 1/4 mieszkańców Meksyku
....................................................................
-Najbardziej zaludnionym miastem Meksyku jest Monyerrey
.....................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:26:06+01:00
-Większość mieszkańców Meksyku stanowią Zambos,czyli potomkowie przedstawicieli rasy białej oraz Murzynów
-Najbardziej zaludnionym miastem Meksyku jest Maksyk (stolica)
13 3 13