1.W jakiej odległości od środka karuzeli powinien siedzieć człowiek,aby przyśpieszenie dośrodkowe,jakiemu on podlega było równe przyśpieszeniu ziemskiemu? Częstotliwość ruchu karuzeli wynosi 1Hz. Jaka będzie wtedy prędkość liniowa człowieka ?

2.Kolarz przebywa pierwsze 26 km w czasie 1 godziny, a następnie 42 km w czasie 3 godzin.Śrędnia prędkość kolarza wynosiła:
A)18 km/h B)17 km/h C)19 km/h D)20 km/h

3.W czwartej sekundzie ruchu jednostajnie zmiennego bez prędkości początkowej ciało przebyło drogę 2m. Jaką prędkość osiągnie to ciało pod koniec siódmek sekundy ruchu?

4.Z miejscowości A wyruszył turysta z prędkością 4 km/h w stronę miejscowości B odległej od A o 20 km.W tym samym czasie z tejże miejscowości B w kierunku A wyruszył z prędkością 6 km/h rowerzysta. Obierz układ odniesienia i ułóż równania ruchu. Gdzie i kiedy się spotkają ?

5. Kamień szlifierski o średnicy d=20 cm wykonuje 1200 obrotów na minutę. Z jaką prędkością wylatują iskry podczas szlifowania przedmiotów?

6.Startująca rakieta kontynentalna w ciągu 5 sekund 5s ruchu jednostajnie przyśpieszonego osiągnęła prędkość o wartośći 540 km/h. Przyśpieszenie rakiety wyniosło:
A)30 m/s kwadrat B)54 m/s kwadrat C)108 m/s kwadrat D)150 m/s kwadrat

proszę ! niech mi ktoś pomoże ! muszę mieć te zadania do wtorku !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T13:28:27+01:00
Zad. 2
s1=26km
t1= 1h
s2=42km
t2=3h

vsr=[s1+s2]/[t1+t2]
vsr=[26+42]/[3+1]
vsr=68/4
vsr=17[km/h]

zad.5
V=ω*r
ω=1200 obr/min
r=10cm

V=12000cm/min=2000m/s

zad. 4
układ odniesienia to coś do czego porównujesz. np miejscowość A
turysta: odległość od miasta nazwijmy x
x1=vtT
rowerzysta
x2=20-vrt
najpierw obliczymy kiedy
x1=x2
t=2h
w jakiej odległości?
x1=4*2=8km

zad. 3
a=2*s/t1^2
a=2*2/4^2=0,25 m/s^2
v=a*t2
v=0,25*7=1,75 m/s
4 1 4