Dla każdego z ciał przedstawionych na fotografiach oblicz ciężar, jaki ma ono na Ziemi. Wpisz te wartości pod odpowiednimi fotografiami.

1.piłka lekarska
m=5 kg
Fg=...

2.piłeczka pingpongowa
m=5 g
Fg=...

3.samochód ciężarowy
m=11,65 t
Fg=...

4.człowiek
m=50 kg
Fg=...

2

Odpowiedzi

2009-12-06T19:28:03+01:00
1.
Fg=5kg*10m/s²
Fg=50N
2.
m=5g=0,005kg
Fg=0,005kg*10m/s²
Fg=0,05N
3.
m=11,65t=11650kg
Fg=11650kg*10m/s²=116500N=116,5kN
4.
Fg=50kg*10m/s²=500N
80 4 80
2009-12-06T19:29:57+01:00
Fg=m*g
g --- przyśpieszenie ziemskie 10 N/Kg
1.
Fg=5kg*10 N/Kg
Fg=50N
2.
Fg=5g*10 N/Kg
Fg=0,005Kg*10 N/Kg
Fg=0,05N
3.
Fg=11,65t*10 N/Kg
Fg=11650kg*10N/kg
Fg= 116500N
4.
Fg=50Kg*10N/kg
Fg=500N
55 4 55