Odpowiedzi

2009-06-23T12:22:36+02:00
Dy/dx=x/y *(1+x)/(1+y)
rownanie rozniczkowe
nalezy rozdzielic zmienne
y(1+y)dy=x(1+x)dx
(y²+y)dy=(x²+x)dx
1/3y³+1/2y²=1/3x³+1/2x²+C / razy 6
2y³+3y²=2x³+3x²+C1
C1 - stala nalezy policzyc z warunkow poczatkowych
1 5 1