Muszę zadać pytania do następujących odpowiedzi:
1/ Ja, er wohnt in Krakau.
.................................
2/ Ja, er hat einem Bruder.
....................................
3/ Nein, ich spiele nicht Fusball.
...................................

3

Odpowiedzi

2009-12-06T19:26:43+01:00
Wohnt er in Krakau ?
Hat er einem Bruder ?
Spielst du FuBball ?
2009-12-06T19:42:36+01:00
Er lebt in Krakue?
Hat er einen Bruder?
Chu Er spielt gerne Fußball?
2009-12-06T20:44:53+01:00
1/ Ja, er wohnt in Krakau.
Wohnt er in Krakau?
2/ Ja, er hat einem Bruder.
Hat er einem bruder
3/ Nein, ich spiele nicht Fusball.
Spielst du Fusball?