Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:28:52+01:00
Mowa zależna to przytoczenia wypowiedzi bohatera,w sposób punktu widzenia narratora. Mowa zależna, prowadzona jest w 3 osobie w formie zdań podrzędnych.


Mowa niezależna to przytoczenia wypowiedzi zawartych w warstwie narracyjnej postaci .
1 3 1
2009-12-06T19:29:39+01:00
Mowa zależna jest to relacja z tego co ktoś powiedział
Mowę zależną tworzy się na dwa sposoby:
- ze zmianą czasu gramatycznego
- bez zmiany czasu
Kiedy nie trzeba zmieniać czasu?
Czas nie zmienia się, gdy przekazujemy czyjąś aktualną opinię
Jak znieniają się czasy?
Zmiana czasów w zdaniach mowy zależnej:
1) Present Simple -> Past Simple
2) Present Continuous -> Past Continuous
3) Past Simple -> Past Perfect
4) Past Continuous -> Past Perfect Continuous
5) Present Perfect -> Past Perfect
6) Present Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous
7) Future Simple -> Future In The Past (czasownik modalny will->would, shall->should)
8) Future Continuous -> Future Continuous In The Past
9) Future Perfect -> Future Perfect In The Past
10) Czasowniki modalne (jak w 7. + can-> could, may -> might, have to -> had to, must -> had to; could, should, ought to -> nie zmieniają się)


Mowa niezależna to dosłowne przekazanie słów osoby mówiącej. Zamieszcza się je w języku angielskim w apostrofach (' '). Mowa zależna to wyrażenie sensu wypowiedzi osoby mówiącej, czyli przekazanie tej samej treści, ale innymi słowy. W mowie zależnej już nie stosujemy apostrofów, ale możemy użyć słówka "that" po czasowniku wprowadzającym (say, tell, etc...) lub możemy utworzyć zdanie w stronie biernej bez wykorzystania tego słówka i nie będzie to błędem.