Odpowiedzi

2009-12-06T19:51:00+01:00
- stale rosnące bezrobocie
- powiększajace się zadłużenie
- brak miejsc pracy
- stałe wzrosty cen
- wzrost liczby upadłości firm
- pogorszenie koniunktury na wyroby metalowych, samochody, wyroby tekstylne
- ciągłe szukanie oszczędności poprzez wyprzedawanie majątku obcym
inwestorom
2 1 2
2009-12-06T20:04:55+01:00
Poza tymi wymienionymi, żeby nie powtarzać to jeszcze problemy społeczeństwa polskiego:
-ubóstwo
- alkoholizm
-Narkomania
- Prostytucja
- Przestępczość
- bezrobocie
- słaba kontrola policji
- zanieczyszczenie środowiska

2 3 2