Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:37:08+01:00
Witaj:)

a]suma kwadratów liczb 1½ i -5⅖
(1½)²+ (-5⅖)²= (3/2)²+( -27/5)²= 9/4 + 729/25 = 225/100+2916/100= 3141/100=31,41

b]liczba 7,75 powiększona o iloraz liczb 3,2 i -0,4
7,75+ (3,2/-0,4)= 7,75 + (-8)= 7,75-8= -0,25
1 5 1
2009-12-06T19:40:32+01:00
(1½)²+(-5⅖)²=(³/₂)²+(-²⁷/₅)²=⁹/₄ +⁷²⁹/₂₅=²²⁵/₁₀₀ + ²⁹¹⁶/₁₀₀ =³¹⁴¹/₁₀₀=31,41
7,75 +(3,2/-0,4) =7,75 -8=-0,25