W grupie pracowników pewnego sklepu przeprowadzono badania dotyczące ocen pracy kierownictwa. Można było udzielić trzech odpowiedzi: D - oceniam dobrze, Z - oceniam źle, N - nie mam zdania.
W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano następujące wyniki:
D D D N Z D N D D N N
Z N N D D D D Z D Z N Z
D Z N N D D D

a) zbuduj rozkład częstości absolutnych otrzymanych odpowiedzi,
b) zbuduj rozkład częstości względnych,
c) przedstaw wyniki w postaci wykresu słupkowego i kołowego.

1

Odpowiedzi

2009-06-24T18:05:16+02:00
A) zbuduj rozkład częstości absolutnych otrzymanych odpowiedzi,
wynosi: D=15, N=9, Z=6
b) zbuduj rozkład częstości względnych,
Częstość względna danego zdarzenia losowego to stosunek liczby zdarzeń sprzyjających temu zdarzeniu do liczby wszystkich zdarzeń.
D+N+Z=30
częstości względne:
D= 15/30 = 0,5
N= 9/30 = 0,3
Z=6/30=0,2