Odpowiedzi

2009-12-06T19:52:11+01:00
Rozpraszające: |gaz |ciecz |ciało stałe
rozproszone:
gaz |mieszaniny gazowe | piany|areożele
ciecz | mgły|emulsja |iły
ciało stałe | kurz|zawiesiny |roztwory