W pewnym zakładzie pracy liczba zatrudnionych pracowników w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza podana jest poniżej.

MIESIĄC - LICZBA PRACOWNIKÓW
styczeń - 30
luty - 22
marzec - 44
kwiecień - 24
maj - 42
czerwiec - 38

wyznacz:
a) Średnią liczbę zatrudnionych pracowników. Oblicz medianę i dominantę oraz podaj ich
interpretację.
b) Wariancję i odchylenie standardowe, zakładając, Ŝe dane dotyczą całej zbiorowości.
c) Klasyczny obszar zmienności i współczynnik zmienności.

1

Odpowiedzi

2009-06-23T10:26:21+02:00
A) (30+22+44+24+42+38)/6=200/6=33,(3)≈33

Dominanta 44 (w marcu)

Mediana (trzeba uporządkować dane)
22,24,30,38,42,44
(teraz średnia z 100 i 101 wyrazu)
(38+38)/2=38
Mediana 38

b)δ²= [(30-33,3)²+(22-33,3)²+(44-33,3)²+(24-33,3)²+(42-33,3)²+(38-33,3)²]/6
[(-3,3)²+(-11,3)²+(10,7)²+(-9,3)²+(8,7)²+(4,7)²]/6=
[10,89+127,69+114,49+86,49+75,69+22,09]/6=437,34/6=72,89

δ²= 72,89
Odchylenie=√δ
√72,89=8,537564≈8,54


podpunktu c niestety nie potrafię zrobić, ponieważ tego nie miałam w szkole