Odpowiedzi

2009-12-06T19:43:39+01:00
Witaj:)
Wykonaj wskazane działania:
a.)
(x³)²(x⁵)³³ x⁶ x¹⁶⁵ x¹⁷¹
--------------= --------------- = -------- = x ¹⁴⁷
[(x²)⁴]³ x²⁴ x²⁴

b.)
3√25+8√16 3*5+8*4 15+32 47
-------------= ------------------= --------= --------- = 1
√144+5√49 12+5*7 12+35 47

ta lina----------to kreska ułamkowa

rozwiąż równania:
a. |x-18|=25
x-18 = 25 lub x-18 = -25
x= 25+18 lub x = -25 + 18
x= 43 lub x = -7
b. 3(x-4)²-4(x+1)(x+2)=6-x²
3(x² - 8x+16) - 4( x²+2x+x+2) = 6-x²
3x²-24x+ 48 -4x²-8x+4x-8 = 6-x²
-24x-8x+4x=6+8-48
-28x = -34
x = 34/28
x= 17/14