Zabudowania zajmują 16% terenu zamkniętego należącego do pewnej firmy.Łączna
tych zabudowań wynosi 800m/2.Jaka łączna powierzchnia należy do tej firmy?Jaki
procent terenu niezabudowanego stanowi teren zabudowy? Wynik podaj do 0,01%.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:24:43+01:00
16% = 800m²
100% = xm²
Zatem
16m² * x% = 800 m² * 100%
16m² * x% = 80000m²% /: 16%
x = 5000 m²
Całkowita powierzchnia firmy to 5000m²

5000m² - 800m² = 4200 m - powierzchnia terenu niezabudowanego

100% = 5000m²
x% = 4200 m²
Zatem
5000m² * x% = 4200 m² * 100%
5000 m²x% = 420000m²% /: 5000m²
x = 84 %

Teren niezabudowany stanowi 84% całej powierzchni