Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:26:42+01:00
Zadanie 1.
Li ma jedną powłokę, po oddaniu elektronu walencyjnego osiąga konfigurację Helu czyli najbliższego gazu szlachetnego, ma 2 elektrony walencyjne tworzy dublet elektronowy.

Se ma 4 powłoki, przyjmuje dwa elektrony jednak w ilości powłok nic to nie zmienia, ponieważ na ostatniej swojej powłoce ma 6 elektronów po przyjęciu tych dwóch osiąga oktet.

Al ma 2 powłoki , po oddaniu 3 elektronów z ostatniej powłoki zostają mu 2 powłoki, osiąga oktet ponieważ ma teraz 8 elektronów na ostatniej powłoce.

I ma 5 powłok, ponieważ przyjmuje 1 elektron którego mu brak do oktetu jednak nie zmienia to nic w ilości jego powłok elektronowych.

Zadanie 2.
jon K
1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 skrócony zapis konfiguracja elektronowa argonu [Ar] ( należy uwzględnić jeszcze w tym zapisie liczbę atomową w dolnym indeksie argonu

jon Cl
1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 skrócony zapis konfiguracja elektronowa argonu [Ar] ( należy uwzględnić jeszcze w tym zapisie liczbę atomową w dolnym indeksie argonu

jon Al
1s^2 2s^ 2p^6 skrócony zapis konfiguracja elektronowa neonu [Ne] należy uwzględnić indeks dolny czyli liczbę atomową

jon O
1s^2 2s^ 2p^6 skrócony zapis konfiguracja elektronowa neonu [Ne] należy uwzględnić indeks dolny czyli liczbę atomową


Jak już wcześniej wspomniałam atomy dążą do uzyskania oktetu lub dubletu elektronowego a tym samym osiągają konfigurację najbliższego im pierwiastka gazu szlachetnego. Czynią to poprzez dawanie elektronów albo branie.
8 3 8