Ciało zważono na wadze szalkowej. Waga była w równowadze, gdy na szalce leżały odważniki o masach:

"50g, dwa po 20g, 5g, 1g, 500mg, dwa po 200mg, 20mg i 10 mg"

I teraz tak są tutaj 2 podpunkty z poleceniami,chociaż ja muszę zrobić tylko jeden podpunkt ---> A

Tak więc słuchajcie polecenia.

Jaka jest masa tego ciała?

Jeżeli ktoś wie to proszę bardzo o pomoc.
10 punktów w nagrodę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:54:01+01:00