Wypisz i nazwij środki poetyckie . Daje 70 pkt pomózcie

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.
Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok - tam jutrzenka wschodzi;
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.
Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,
Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy - tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

1

Odpowiedzi

2009-12-06T19:55:17+01:00
Porównanie :
jak łódka brodzi

Epitet:
suchego przestwór

Przenośnia :
kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
kędy się motyl kołysa na trawie

Ożywienie:
łąk szumiących
błyszczy obłok