Rozłóż wielomiany na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia:
a) W(x)=16x2-25
b)W(x)=x4-16
c)W(x)=x2+4x +4

Rozłóż wielomiany na czynniki stosując metodę wyłączania wspólnego czynnika przed nawias:
a)W(x)=6x3-2x2-3x+1
b)W(x)=4x4-2x3+6x-3
c)W(x)=x3+3x2-2x-6

2

Odpowiedzi

2009-12-06T19:52:07+01:00
A) W(x)=16x2-25 = (4x-5)(4x+5)
b)W(x)=x4-16 = (x²-4)(x²+4)
c)W(x)=x2+4x +4 = (x+2)²

a)W(x)=6x3-2x2-3x+1 =
2x²(3x-1)-(3x+1) =
(2x²)(3x-1)(3x+1)
b)W(x)=4x4-2x3+6x-3 =
2x³(2x-1)+3(2x-1) =
(2x³+3)(2x-1)
c)W(x)=x3+3x2-2x-6
x²(x+3)-2(x-3) =
(x²-2)(x+3)(x-3)
2009-12-06T19:54:03+01:00
A) (4x-5)(4x+5)
b) (x^2-4)(x^2+4) = (x-2)(x+2)(x^2+4)
c) (x+2)²


a) (2x^2-1)(3x-1) = (√2x-1)(√2+1)(3x-1)
b) (2x^3+3)(2x-1)
c) (x^2-2)(x+3)