Odpowiedzi

2009-06-25T09:08:30+02:00
Ln[x²-2x-3]≤ln[1+x]

x²-2x-3≤1+x
x²-3x-4≤0
Δ=9+16=25
√Δ=5
x₁=(3-5)/2= -1
x₂=(3+5)/2=4

Odp. Rozwięzaniem tej nierówności jest x∈<-1; 4>