Odpowiedzi

2009-12-06T20:11:16+01:00
1) jednostki platformy wschodnio-europejskiej,
jednostki tektoniczne platformy paleozoicznej

2) ruchy górotwórcze kaledońskie w sylurze, hercyńskie w karbonie, alpejskie w kredzie i trzeciorzędzie, bajkalskie na przełomie proterozoiku i paleozoiku