Odpowiedzi

2009-12-06T21:00:47+01:00
Kula w momencie uderzenia w nasyp ma Vo=400 m/s kiedy zgłebia sie na głebokosc 0,4 m pocisk zatrzymuje sei i Vk=) m/s
a wiec przspieszenia jakiego dozna to
a=(Vo-Vk)/t
a = Vo/t
wiemy ze droga w ruchu jednostajnie opźnionym to
S=0,5*a*t^2
2*S=0,5*Vo/t *t^2
2*S=Vo*t
t=2*S/Vo
t = (2*0,4)/400 =0,4/200 =0,002 sekundy
a =V0/t
a=400/0,002 = 2*10^5 m/s^2
pozdrawima SPUNTI:)
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T21:07:37+01:00
Dane:
v = 400m/s
s = 40cm = 0,4m

Szukane:
a = ?
t = ?

Żeby to ciało zatrzymać, cała energia kinetyczna ciała została zamieniona na pracę:
Ek = W
Ek = mv²/2
W = F*s
F = m*a

mv²/2 = m*a*s
masy się skrócą
v²/2 = a*s
po przekształceniu:
a = v²/2*s
a = (400m/s)²/2*0,4m = 160 000m²/s² /0,8m = 200 000m/s²

a = v/t
po przekształceniu:
t = v/a
t= 400m/s /200 000m/s² = 0,002s

Średnie opóźnienie kuli wewnątrz nasypu wynosiło 200 000m/s². Czas zagłębiania się kuli w nasyp wynosił 0,002 sekundy5 3 5