Odpowiedzi

2009-12-06T20:01:31+01:00
Prawa człowieka-to zespół praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi bez względu za rasę,pochodzenie,wyznanie,jezyk i przekonania.


Międzynarodowe organizacje rządowe
*Komitet Praw Człowieka
*Międzynarodowy Trybynał Karny
*Europejski Trybunał Praw Człowieka

Pozarządowe:
*Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
*Amnesty international
*Międzynarodowa Helińska Federacja Praw Człowieka