Przetłumaczcie na niemca ! .

1. Uczniowie mówią o swoich problemach.
2. Mój dziadek opowiada o swojej podróży do Afryki.
3. On jedzie rowerem do lasu.
4. Po południu wy nie spotykacie się z kolegami z klasy, wy musicie się uczyć i przygotować do pracy klasowej.
5. Po powrocie on mówi ciągle o życiu w Anglii.
6. Twoi rodzice wracają z pracy o 19.
7. Po przerwie zaczyna się lekcja niemieckiego.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T19:59:12+01:00
1. Die Schüler sprechen über ihre Probleme.
2. Mein Großvater spricht über seine Reise nach Afrika.
3. Er reist mit dem Fahrrad in den Wald.
4. Am Nachmittag haben Sie nicht eine Begegnung mit ihren Klassenkameraden, müssen Sie lernen, und die Vorbereitungen für Unterricht teilnehmen kann.
5. Nach seiner Rückkehr spricht er ständig über das Leben in England.
6. Ihre Eltern Rückkehr von der Arbeit am 19.
7. Nach der Pause beginnt mit einer Deutschstunde.
2009-12-06T20:05:18+01:00
1Die Schüler sprechen über ihre Probleme.
2.Mein Großvater spricht über ihre Reise nach Africa.
3 Er fahrt(przez a umlaut) mit dem Fahrrad in den Wald.
4 Am Nachmittag haben Sie nicht eine Begegnung mit ihren Klassenkameraden, müssen Sie lernen, und die Vorbereitungen für Unterricht teilnehmen kann.
5 Nach seiner Rückkehr spricht er ständig über das Leben in England.
6Ihre Eltern Rückkehr von der Arbeit am 19.
7 Nach der Pause beginnt mit einer Deutschstunde.
2009-12-06T20:35:03+01:00
1. Die Schüler reden über seine Probleme.
2. Mein Opa erzählt über seine Reise nach Afrika.
3. Er fährt mit dem Rad in den Wald.
4. Am Nachmittag ihr trefft sich nicht mit den Freunde, ihr müsst lernen sich und ihr vorbereitet bis zur Klassenarbeit.
5. Nach der Rückkehr er reden ständig über das Leben in England.
6. Deine eltern kommen von der Arbeit um 19 Uhr zurück.
7.Nach der Pause fängt die Deutschelektion an.


Czytajac powyzsze rozwiazania widze ze sa zle!!!!! bledy w odmienach zal