PROSZĘ O OBLICZENIA DO PIĘCIU ZADAŃ!!!!

Zadanie 1.
Delfin ma długośc 3m.Jaką bedzie miał dlugość na rysunku w skali 1:60?
Obliczenia:...?


Zadanie 2.
Pokój w kształcie prostokąta na rysunku w skali 1:100 ma wymiary 4cm i 5cm.Jaka jest rzeczywista długość i szerokość tego pokoju?
Obliczenia:...?


Zadanie 3.
Na planie w skali 1:5000 odległość między szkoła,a sklepem jest równa 7cm.Ile metrów trzeba przejść idąc ze szkoły do sklepu?
Obilczenia:...?


Zadanie 4.
Odległość miedzy Poznaniem a Murowaną Gośliną wynosi 25km.Na mapie w skali 1:500000 ta odległość jest równa...........cm.
Obliczenia:...?


Zadanie 5.
Z Poznania do Warszawy jest 300km.Na mapie miasta znajdują się w odległości 12cm.W jakiej skali wykonaną mapę?
Obilczenia:...?

2

Odpowiedzi

2009-12-06T20:31:24+01:00
Zad1
3m=300cm
300cm:60cm=5cm
zad2
100cm x 4cm=400cm=4m
100cm x 5cm=500cm=5m
zad3
5000cm x 7cm=30000cm=300m
zad4
25km=2500000cm
500000cm:2500000cm=0.2cm
zad5
300km=30000000cm
30000000cm x 12cm=360000000cm
skala=1:360000000
2 5 2
2009-12-06T20:37:21+01:00
1) 3m= 300cm
1cm=60cm
300: 60 = 5cm
Delfin będzie miał 5 cm

2)4cm x 5cm
1cm= 100cm
4*100 = 400
5*100=500

3)1cm = 5000cm
7cm- 7* 5000
7cm = 35000cm
7cm= 350m

4)
1cm= 500000cm
1cm= 500 km
1cm = 500:25
1cm= 20 cm

5) 12cm= 300km
300km= 300000000cm
300000000: 12= 25000000cm

;)
1 5 1