Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T11:27:05+01:00
Występują w górach np. w Tatrach czy Karkonoszy.Rzeka Tanew.Wody w rzekach powodują erozję, transport i akumulację materiału.
-wgłębna (denna) - polega na pogłębianiu dna rzeki
-Intensywność erozji wgłębnej zależy też od głębokości położenia bazy erozyjnej
-Erozja wgłębna czyli pogłębianie dna poprzez wcinanie się rzeki w podłoże ma miejsce w górnym biegu rzeki, na terenie górskim, gdzie rzeka ma największy spadek i jej siła niszcząca jest największa.Jest to poziom morza do którego uchodzi rzeka główna, a dla dopływów - poziom rzeki głównej.
-wąskich v-kształtnych dolin o stromych ścianach
progów skalnych powodujących powstawanie wodospadów i bystrzy


-Działanie erozji bocznej powoduje zanik działów wodnych i zasypanie dolin rzecznych przez osady.
-Zmiana warunków klimatycznych lub obniżenie się bazy erozyjnej może spowodować wcięcie koryta w istniejącą terasę zalewową.
-Meandrów czyli zakoli rzecznych
-Starorzeczy czyli jezior będących odciętymi meandrami
-Erozją boczną koryto rzeki przemieszcza się raz w jedna stronę, raz w drugą stronę. Powstają w ten sposób zakola rzeczne, inaczej meandry.
-Względnie stałe właściwości klimatu bądź ustabilizowany układ bazy erozja boczna i rzeka poszerza dno doliny.