Odpowiedzi

2009-12-06T20:07:22+01:00
* Każdy człowiek ma jakieś prawa.
-Przestrzeganiem i ochroną praw człowieka zajmują się organizacje międzynarodowe. Np. ONZ oraz Rada Europy.

*dokumenty które określają prawa i wolności człowieka
-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ONZ, 10.12.1948 Paryż)
-Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Rada Europy, Rzym,1950 r , obowiązywała do 1953)
-Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych ,Socjalnych i Kulturalnych.
-

*Prawa i wolności osobiste oraz polityczne:
- prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej
- prawo do oporu przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji
-prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania
-prawo do sprawiedliwego sądu.
-Wolność zrzeszania się ,zgromadzeń i wieców
-prawo wyborcze
-Wolność sumienia i wyznania
-

*Prawa ekonomiczne i socjalne:
-prawo do pracy
-prawo do własności i swobodnego nią dysponowania
-prawo do strajku
-prawo do zasiłku dla bezrobotnych
-prawo do wypoczynku
-prawo do nauki
-prawo do równej płacy za równą pracę
-prawo do renty inwalidzkiej

*Prawa z zakresu ekologii oraz prawo do korzystania z dorobku współczesnej cywilizacji:
-prawo do czystego powietrza, czystej wody i gleby, do bezpiecznej dla zdrowia żywności
-prawo do ochrony danych osobowych
-prawo do korzystania z różnych źródeł informacji krajowej i zagranicznej
-prawa kulturalne
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:09:55+01:00
Prawa polityczne:
-czynne i bierne prawo wyborcze,
-prawo do zrzeszania się,
-prawo do rzetelnej informacji oraz wolności słowa.
Wolności:
-slowa,
-zgromadzeń,
-religijna,
-gospodarcza.
1 5 1