Brytyjski wokalista James Blunt w młodości nawet nie przypuszczał, że kiedyś stanie na scenie. Zgodnie z rodzinną tradycją, która sięga kilkuset lat, wstąpił do armii. Wraz z korpusem pokojowym NATO stacjonował w Kosowie, a wcześniej służył w straży królowej Elżbiety w Pałacu Buckingham.W roku 2002 James postanowił złamać rodzinną tradycję - zakończył służbę w byłej Jugosławii i w wojsku w ogóle. W ciągu zaledwie kilku miesięcy rozpoczął karierę muzyczną. Poznał Lindę Perry (kompozytorkę, producentkę i byłą wokalistkę grupy 4 Non Blondes) i wystąpił podczas South By Southwest Music Conference. Linda była pod dużym wrażeniem twórczości Jamesa i tak doszło do podpisania kontraktu płytowego z jej wytwórnią - Custard Records.

We wrześniu 2003 roku James przeniósł się więc do Kalifornii, by nagrywać debiutancki album "Back To Bedlam". Płyta ukazała się wiosną 2005 roku, a za jej produkcję odpowiadał Tom Rothcock (producent nagrań Becka, Badly Drawn Boya i Elliotta Smitha).

Na początku 2006 roku ukazało się koncertowe wydawnictwo "Chasing Time - The Bedlam Session" z płytą DVD. Na CD znalazło się 12 nagrań z koncertu w Irlandii, a na DVD występ w studiu BBC, w towarzystwie ośmioosobowej sekcji smyczkowej, wszystkie teledyski oraz materiały z ich kręcenia.

W roku 2007, po trzech latach od debiutu, wokalista powrócił z premierowym albumem, zatytułowanym " All The Lost Souls". Materiał nagrywał był w Los Angeles z producentem Tomem Rothrockiem oraz z zespołem, z którym James koncertował. Na pierwszym singlu pilotującym album znalazł się utwór "1973".

Błagam przetłumaczcie mi to na angielski. Potrzebuje na dzisiaj. Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:14:22+01:00
British vocalist Blunt James in his youth even didn't suppose at one time he would stand up on the stage. According to the family tradition which dates back to a few hundred years, he joined the army. With the room corps NATO he was stationed in Kosovo, and earlier in the guard in the Buckingham.W Palace of the year James offered Elżbieta's queen 2002 decided to break the family tradition - finished the duty in former Yugoslavia and in the army generally speaking. In the sequence of only a few months he commenced the musical career. He got to know Lindę Perry (the composer, the producer and the former vocalist of the group of 4 Blondes Ninths) and appeared during South in order to Southwest Music Conference. Linda was under the great impression of the works of James still it reached for signing the plate contract with her manufacturing company - Custard Records. In September James moved 2003 oneself so to the California in order to record the debut album "Back is Bedlam". The plate appeared in spring of 2005, and a Rothcock Volume was responsible for her production (producer of albums of Beck, Badly Drawn of the Bellboy and Elliott Smitha). At the beginning of 2006 a concert publication was published "Chasing Time - The Bedlam Session" with the plate DVD. on the CD 12 albums were from the concert in Ireland, and on the DVD performance in the BBC studio, in the company of the 8-person string section, all music videos and materials from their whirling In 2007, after three years from the debut, the vocalist returned with the first-night album, titled "All The Lost Souls". He recorded material was a Rothrockiem Volume in Los Angeles with the producer and with the team, with which James gave a concert. A work was on the first single piloting the album "1973